บริษัทที่จดSME

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 27/2561(การจ่ายเงินที่ได้รับจากการบริจาค)

ประกาศคณะวิจิรศิลป์ “ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk SSD 250GB จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น1 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562