คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk SSD 250GB จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเ … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนม … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้า … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนต … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น1 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำค … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำค … อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรัก … อ่านเพิ่มเติม