ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร