ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามรายละเอียดดังแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร