ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมานายธรรศเมธี มณีวัง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร